Simplify

Personvernspolicy (Norsk oversettelse)

Klikk her her for English eller Norwegian

Sist oppdatert: 15.05.18

Vilkår for Bruk

Cookie Policy

Denne Personspolicy gjelder for alle Simp AS (Simp) tjenester (Inkludert, men ikke begrenset til; simp.no, openwifi.simp.no, facebook.com/simpwifi) og forklarer hvordan personlig informasjon samles, brukes, beskrives og beskyttes av Simp.

Informasjon Simp samler
Innsendt informasjon

Dette inkluderer informasjon en bruker gir ved innlogging, for eksempel informasjon fra en eller flere sosiale medier kontoer, eller detaljer fylt ut i skjema. Denne kan inneholde e-post, telefonnummer, fødselsdato, navn, adresse, profilbilde og/eller likes.


Tilleggsinformasjon

Informasjonen om/fra nettstedene en Bruker besøker, transaksjoner en bruker gjennomfører og svar på spørreundersøkelser vi kan sende til Bruker, samt kommunikasjon før, under eller etter en Brukers besøk (event). Vi samler ikke inn noe informasjon som brukes til å foreta finansielle transaksjoner

Enhetsinformasjon
Informasjon om hvilken enhet en bruker benytter, (mobil, nettbrett, bærbar PC, etc.)

Stedsinformasjon

Dersom plasseringssporing er aktivert kan Simp samle informasjon om hvor i lokalet du befinner deg.

Nettverksinformasjon
Simp samler inn informasjon relatert til IP-adresser, Internett-tjenesteleverandører, klikkstrømdata, nettlesertype, språk, besøkte nettsider, samt dato og tidsstempel.

Informasjonskapsler
Informasjon om informasjonskapsler

Simp bruker informasjonskapsler som et nettsted ville gjort; slik at Simp kan skille en bruker fra andre brukere og for å forbedre Simp`s tjeneste samt å gi mer målrettet kommunikasjon. Dataene som samles inn kan inneholde; IP-adresser, tilgangssider, nettlesertyper, språk, operativsystemer og nettadresser.

Analyse & Remarketing
Simp kan bruke (inkludert, men ikke begrenset til) Google Analytics for å analysere brukeratferd, Google AdWords og/eller Facebook Pixel for Remarketing.

Datalagring
Data lagres på våre egne sikre servere i samsvar med lokale bestemmelser. Hvis en bruker ikke logger inn på en Simp-lokasjon i en periode på 60 måneder, vil alle personlig identifiserbare data vi lagrer om brukeren slettes.

Passord Sikkerhet
Simp-tjenesten bruker (inkludert, men ikke begrenset til) Facebook, Google, Epost, kode eller innlogging med telefonnummer som innloggingsalternativ. Alle tjenester gjennom tredjepartsintegrasjoner har eget ansvar for brukersikkerhet og passord. En bruker bør informere Simp umiddelbart dersom den mistenker at Simp-tjenestene har blitt misbrukt. Det er viktig å bemerke at Simp aldri vil be om brukerens passord via telefon eller epost.

Databruk
Brukerdata kan benyttes til å forstå hvordan brukeren samhandler men et bestemt sted, å gjennomføre undersøkelser, for kommunikasjonsformål og/eller å tilby brukerrelevante varer og tjenester via elektroniske kommunikasjonskanaler (primært men ikke begrenset til epost og tekstmelding.)

Hvem kan bruke innsamlet data
Innsamlet data kan brukes av Simp, eiere av Simp lokasjoner du har besøkt, og/eller utvalgte tredjepartsystemer for å forenkle og forbedre kommunikasjon.
Brukerdata kan også gis til tilsynsorganer dersom vi er lovlig forpliktet, for å beskytte Simp`s egne rettigheter eller om Simp mener at en persons sikkerhet er I fare.


Simp kan dele personlig informasjon i forbindelse med et oppkjøp, fusjon eller salg av hele eller en betydelig andel av Simp`s virksomhet, med eller til et annet selskap. I slike tilfeller vil en bruker motta varsel dersom brukerdata blir underlagt en personvernspolicy i betydelig forskjell fra denne.

13 års aldersgrense
Brukere under 13 år skal ikke registrere seg eller benytte Simp tjenester, eller gi oss personlig informasjon. Dersom Simp finner ut at det er samlet informasjon om mindreårige vil Simp slette denne informasjon.

Endringer i Personvernreglene

Simp kan endre personvernreglene fra tid til annen. Hvis Simp gjør noen endringer i personvernreglene vil Simp informere brukeren ved å legge ut de reviderte personvernregler på openwifi.simp.no. Disse endringene trer i kraft på «sist oppdatert» dato i revidert utgave. Brukeren godtar den til enhver tid reviderte utgave ved å fortsette å bruke Simp-tjenestene.


Tilgang til brukerdata (Innsynsportal)
En bruker kan når som helst få tilgang til og endre dataene som Simp oppbevarer, gjennom en skreddersydd innsynsportal.


Etter besøk (Din enhet er ikke tilknyttet en Simp lokasjon)
Vennligst kontakt personvern@simp.no, oppgi hvilken lokasjon du ønsker tilgang til din innsynsportal fra, sjekk bunnlinjen av mottatt epost fra lokasjon, eller; kontakt den aktuelle lokasjon direkte.
Du vil motta en kobling som gir deg tilgang til din innsynsportal

Kontakt oss

Simp AS,

Øvre Ole Bulls Plass 1
5012 Bergen, NorwayEpost: personvern@simp.no

Hjemmeside: https://simp.no

Telefon: (+47) 404 81 404

Vilkår for Bruk